مسئولین اگر بخواهند وظایف خود را انجام دهند ...0 نظر


reza

ج, 05/22/1395 - 09:28

مسئولین اگر بخواهند وظایف خود را انجام دهند ...

مسئولین اگر بخواهند وظایف خود را انجام دهند
مسئولین اگر بخواهند وظایف خود را انجام دهند ... اخلاق ومشاوره

دیدگاه‌ها

ارسال نظر