اربعین مانور ژئوپلیتیک جهان اسلام

کلیدواژه: #اسلام


0 نظر


حق شناس

ي, 08/21/1396 - 05:07

اربعین مانور ژئوپلیتیک جهان اسلام

Tags: #اسلام
اربعین مانور ژئوپلیتیک جهان اسلام
در تفکر بین الملل دو نظریه قابل طرح است؛ نظریه جامعه جهانی و نظریه اجتماع جهانی و نظریه اجتماع جهانی در روزهایی که پشت سرگذاشتیم به خوبی نمود داشته و خود را نمایان کرده است، لذا می‌توان آن را مقدمه ظهور حضرت حجت(عج) دانست.در تفکربین‌الملل دو دیدگاه مطرح است: نظریه جامعه جهانی و نظریه اجتماع جهانی نظریه جامعه جهانی، اصلاح نظام بین‌الملل وارتقاء فرهنگی آن و همچنین صلح وامنیت را وظیفه دولت‌ها می‌داند واهمیت نقش دولت‌ها دراین نظریه بررسی می‌شود. ولی درنظریه اجتماع جهانی عناصرغیردولتی درامنیت و صلح و ارتقاء فرهنگی جامعه مشارکت دارند و نقش مردم و کنشگران غیر دولتی در این امرمهم بررسی می‌شود. یک نگاه معتقد است که فقط از طریق سیاست و بازنگری دولت می‌توان وضعیت اموراجتماعی و کشور را مدیریت کرد و در نظر دیگر که نگاه از پایین به بالا دارد معتقد است که مردم و نهادها بهترین تاثیر را دراصلاحات و تغییر وضع اجتماعی و فرهنگی جامعه دارند. با ذکر این مقدمه این مساله قابل طرح است که راهپیمایی اربعین ذیل نظریه اجتماع جهانی بهتردرک می‌شود، لذا از این منظر چند نکته حائز اهمیت است: اولا نشان‌دهنده همدلی و مشارکت یک ملت بدون در نظر گرفتن امور مادی یا موقعیت رفاهی و صرفا به خاطر ‌انگیزه دینی و مذهبی است و نماد همبستگی این است که بدون هیچ چشمداشت مادی و در شرایط سخت انجام می‌شود. دوم اینکه نماد پدیدارشناسانه مظلومیت قیام امام حسین(ع) در فراسوی تاریخ و گفتمان شیعه در جهان اسلام است. همه مردم تلاش دارند که نماد ظلم‌ستیزی امام حسین(ع) را به‌عنوان یک پیام تاریخی زنده‌نگه دارند که به صورت حرکت جمعی می‌بینیم. این حرکت صرف‌نظر از شیعه و سنی بسیار زیباست و نماد انسانی، اسلامی و شیعی است و نشان‌دهنده استکبارستیزی و ظلم‌ستیزی و عدالت‌محوری است و راهپیمایی اربعین ترجمان این موارد است. در منطقه بسیاری به دنبال تضعیف جهان اسلام و موقعیت ایران هستند تا گفتمان انقلاب اسلامی را تضعیف کنند. حال این راهپیمایی یک مانور ژئوپلیتیک و نماد راهبردی قدرت‌نمایی جهان اسلام است و نشان می‌دهد که در وقوع هر بحرانی در آینده این مشارکت و همدلی وجود دارد که فقط مختص ایران نیست اما قسمت مهمی از این راهپیمایی به شیعیان دلداده ایرانی اختصاص دارد که به گفتمان انقلاب اسلامی اعتقاد دارند و همان‌طور که در دفاع مقدس و در تحریم‌ها نشان دادند، در این مانور بزرگ هم پیشاپیش حرکت می‌کنند و با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک خطیری که ما در حال حاضر در منطقه خاورمیانه دارند با حضور گسترده گفتمان انقلاب را تداعی می‌کنند. این راهپیمایی نشان‌دهنده راه‌کارهای صلح‌آمیز در مقابل اسلام سلفی و تندرو است که با حرکت خود امروزه عامدانه اسلام واقعی را بدنام می‌کنند اما این حرکت نشان می‌دهد که راهکار اسلام در مقابل کفر و استکبار در وهله اول و در مرحله دفاع ابتدایی یک پیام صلح و محبت و دلدادگی و غیر خشونت‌آمیز است و چهره معتدلانه اسلام را نشان می‌دهد، نه نگاهی افراطی و تفریطی که متاسفانه در جهان اسلام وجود دارد و این حرکت در اصل نماد گفتمان اسلام واقعی است.

دیدگاه‌ها

ارسال نظر