هخامنشی.

http://www.media.welayatnet.com/19524

سخن شیمون پرز
سخن شیمون پرز پیرامون کورش هخامنشی

سخن شیمون پرز پیرامون کورش هخامنشی

44 0
ثبت نظر
1395/12/23-08:20
http://www.media.welayatnet.com/19523

7 آبان: روزی مبارک برای یهود!
7 آبان: روزی مبارک برای یهود!

7 آبان: روزی مبارک برای یهود!

79 0
ثبت نظر
1395/12/23-08:12
http://www.media.welayatnet.com/19522

روز کورش یا روز یهودیان
روز کورش یا روز یهودیان

روز کورش یا روز یهودیان

101 0
ثبت نظر
1395/12/23-08:04
http://www.media.welayatnet.com/19520

کورش کبیر و مردم اوپیس
کورش کبیر و مردم اوپیس (گفتاری از جان مانوئل کوک)

قتل عام مردم اوپیس به دست کورش کبیر

146 0
ثبت نظر
1395/12/23-07:55
http://www.media.welayatnet.com/19518

رفتار داریوش هخامنشی با منتقدین
رفتار داریوش هخامنشی با منتقدین

رفتار داریوش هخامنشی با منتقدین

74 0
ثبت نظر
1395/12/23-07:51
http://www.media.welayatnet.com/19517

قتل عام مردم اوپیس
قتل عام مردم اوپیس به دست کورش کبیر

قتل عام مردم اوپیس به دست کورش کبیر

59 0
ثبت نظر
1395/12/23-07:45
http://www.media.welayatnet.com/19516

خشونت‌های هخامنشی
خشونت‌های هخامنشی در کلام دکتر پرویز رجبی

خشونت‌های هخامنشی در کلام دکتر پرویز رجبی

68 0
ثبت نظر
1395/12/23-07:38
http://www.media.welayatnet.com/19515

از قماربازی تا همبستری با محارم
اردشیر دوم هخامنشی، از قماربازی تا همبستری با محارم

 از قماربازی تا همبستری با محارم

64 0
ثبت نظر
1395/12/23-07:27