فتنه 96

http://www.media.welayatnet.com/19924

بیانات رهبری در مورد فتنه اخیر
بیانات رهبر انقلاب در مورد فتنه و اغتشاشات اخیر

52 0
ثبت نظر
1396/10/20-12:55